Tävlingsbilder

Några bilder över redskapstävlingens hinder.

Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund

Chaufförsvägen 3
10600 EKENÄS

kansli@fsbr.fi
020 787 9760