Arbetsgrupp 2020

De nya stadgarna för redskapstävlingen 2020-2022 har utarbetats av en arbetsgrupp inom Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund. Stadgarna baserar sig på de tidigare redskapstävlingarna (Sampo & Pohjola) från 2009 som uppdaterats bl.a. 2012 av domarkollegiet.

Arbetsgruppen 2019-2020:

 • Bernt Dahl Långvik FBK 
 • Anders Gammal Smedsby-Böle FBK
 • Tomas Granholm Smedsby-Böle FBK
 • Linus Östman Smedsby-Böle FBK 
 • Thomas Hellström Evitskog FBK
 • Kim Hellström Evitskog FBK
 • Gun Westerholm Evitskog FBK
 • Silvio Hjelt Grankulla FBK
 • Matias Nylund Sjundeå FBK
 • Toni Wasenius Sjundeå FBK
 • Pernilla Nilsson Sjundeå FBK
 • Mats Sundström Pojo FBK
 • Simon Suvanto Pojo FBK
 • Roger Roos FSB
 • Anders Ehrnsten FSB