Nybörjar- och Nivåkurser

De grundläggande kurserna för brandkårsungdomar innehåller två nivåkurser för nybörjare och fyra nivåkurser för lite äldre barn och ungdomar.

Efter varje utförd kurs kan ungdomarna fästa ett utbildningsmärke på brandkårsdräktens vänstra ärm.

Märket består av ett grundmärke för brandkårsungdom samt av en tilläggsdel som visar vilken nivå man uppnått i utbildningen.

Även ungdomsavdelningens ledare, viceledare, utbildare och gruppchefer använder grundmärket samt ett tilläggsmärke som indikerar funktionen inom avdelningen.

 

Presentation av kurserna

En närmare presentation av kurserna hittar du nedan. för varje kurs finns också motsvarande utbildningsmärke. Alla märken för ungdomsarbetet hittar du här »

Nybörjarkurs 1

Inträdeskrav

 • ålder 7 – 8 år
 • inga krav på tidigare utförda kurser

Kursen introducerar deltagaren på ett lekfullt sätt i brandkårens verksamhet. Tyngdpunkten ligger på att ha roligt tillsamman i grupp men också en del allvar finns inbakad i kursprogrammet.

Nybörjarkurs 2

Inträdeskrav

 • ålder 9 – 10 år
 • inga krav på tidigare utförda kurser

Kursen fortsätter på samma linje som den förra kursen men med ett litet annat innehåll; man går så att säga vidare i utbildningen och beaktar barnens ålder.

Nivåkurs 1

Inträdeskrav

 • ålder 11 år (minst)
 • inga krav på tidigare utförda kurser

Kursen är den första på utbildningsstegen för brandkårsungdomarna. Innehållet är tills sin utformning till en del en fortsättning från nybörjarkurserna men med ett litet allvarligare grepp. Kursen innehåller såväl brandkårsutbildning som utbildning för var och en om säkerhet.

Nivåkurs 2

Inträdeskrav

 • ålder 12 år (minst)
 • genomförd Nivåkurs 1

Kursen är den andra på utbildningsstegen för brandkårsungdomarna. Innehållet är till en del en fortsättning från NiKu I men också nya ämnen finns med. Även denna kurs innehåller såväl brandkårsutbildning som utbildning för var och en om säkerhet.

Nivåkurs 3

Inträdeskrav

 • ålder 13 år (minst)
 • genomförd Nivåkurs 2 eller Introduktionskurs

Kurs nr 3 i utbildningssystemet innehåller i huvudsak första hjälp men också allmänna brandkårsfärdigheter lärs ut.

Nivåkurs 4

Inträdeskrav

 • 14 år (minst)
 • genomförd Nivåkurs 3

Kurs nr 4 är en så gott som renodlad kurs för brandkårsfärdigheter. Man behandlar bl.a. tryckluftsaggregat, släckningsanfall, värmerelaterade sjukdomar, nedfirningar osv.

Introduktionskurs

Inträdeskrav

 • 13 år (minst)
 • genomförd introduktionsutbildning i den egna brandkåren

Introduktionskursen skall hjälpa en äldre brandkårsungdom som kommer på sitt första läger att komma in i utbildningssystemet.

Innehållet i denna kurs är en blandning av kurserna 1 och 2, dvs. eleven får de viktigaste färdigheterna inlärda under en kurs så han därefter kan fortsätta på den normala utbildningsstegen på Nivåkurs 3.