Placering av märken och medaljer

Märken och medaljer placeras på uniformen enligt direktiven nedan. 

Beteckningar på mössan

Mössan skall vara försedd med en kokard:

  • befäl och underbefäl använder en emaljerad kokard 
  • manskap använder en målad kokard

Organisationens vapen:

  • Länets, förbundets eller kommunen vapen
  • Befälet har lövkrans runt vapnet

Mössan är också försedd med ett band:

  • Befälet: guldfärgat vävt band
  • Underbefälet: svart vävt band
  • Manskapet: ett svart plastband

Gradbeteckningar

Befäl och underbefäl har gradbeteckningar på axeln.

Medaljer

Till fest eller tillfällen då "stora medaljer" påbjudes använder man stora medaljer med band. 

I övriga högtidliga sammanhang använder man släpspännen i stället för medaljerna.

Stora medaljer

Stora medaljer = medaljer med band

Släpspännen

Släpspännet får ha högst fyra band bredvid varandra.

Om banden är flere än fyra måste de delas upp på flere rader.
Krigsinvalidernas Brödraförbund gör släpspännen (banden på skena). 

 

Märken och medaljer på uniformen

Medaljerna placeras till vänster på uniformen så, att den i rang högsta medaljen är placerad mot knapparna i rocken.

Till vänster

Mitt på den vänstra fickan (under medaljerna) placeras utbildningsmärken (t.ex. märket från kårchefskursen). Om rocken inte är försedd med ficka skall märket placeras under medaljerna (se bilden).

Under den vänstra fickan (eller motsvarande plats om röcken inte har ficka) placeras FSBR:s förtjänsttecken.

Till höger

Ovanför högra fickan (eller motsvarande plats) placeras tjänsteårsmärket (endast ett märke).

Mitt på högra fickan placeras intressemärket (endast ett märke).

 

Pins hör ej till uniform om inte pinsen är ett utbildningsmärke och godkänt av ett räddningsförbund.