Studiedagar och informationstillfällen


FSB ordnar studiedagar för sina medlemmar, för befäl, alarmavdelningar, damer och ungdomsledare. Närmare uppgifter om aktuella studiedagar hittar du i kalleserna för respektive studiedagar.

Ungdomsledarnas studiedagar på Norrvalla 2013