Grundutbildning av manskap


Instruktionen om utbildning av frivillig personal stadgar att i enlighet med inrikesministeriets förordning [873/01] krävs av sådan personal i deltidstjänst och frivillig personal som deltar i släcknings- och räddningsuppgifter minst genomgången kurs i släckningsarbete. Av den som deltar i rökdykningsuppgifter krävs dessutom genomgången kurs i rökdykning.

Till grundutbildningen för manskap kan man antaga 16 år fylld person som är frisk samt som fysiskt och psykiskt passar för uppgiften. Utbildning av person under 18 år skall ordnas så att den inte medför sådan fara som avses i lagen om skydd av unga arbetstagare (508/86). För kursen i rökdykning krävs fyllda 18 år.

Brandkåren skall introducera personen i brandkårens arbetsgemenskap innan grundutbildningen inleds. Målsättningen med grundutbildningen för manskap är att ge den utbildade beredskap att i manskapsuppgifter verka som en medlem av en släcknings- och räddningsenhet.

Mera information:

Grundkurser:

 • Kurs i släckningsarbete (60 h)  • Kurs i bekämpning av oljeskador (20 h)
 • Kurs i rökdykning (30 h)  • Kurs i farliga ämnen (20 h)
 • Kurs i första hjälp för brandkåren (28 h)  • Kurs i ytbärgning (23 h)
 • Kurs i räddningsarbete  • Kurs i första respons för brandkåren (25 h)

Närmare presentation av grundkurserna hittar du här »