Förhandsuppgifter


 

Vissa av grundkurserna innehåller förhandsuppgifter som eleverna skall utföra INNAN de kommer till kursen. Dessa uppgifter skall bekräftas av kårchefen som med sin namnteckning bekräftar, att eleven i fråga har utfört de behövliga uppgifterna innan han kommer till kursen.

För några av kurserna finns en säkerhetsblankett som eleven skall lämna in ifylld till kursledaren den första kursdagen.

 

Kurs i släckningsarbete

Kurs i rökdykning

• Förhandsuppgifter Förhandsuppgifter
Blankett för kårchefens bekräftelse Blankett för kårchefens bekräftelse
Säkerhetsblankett Säkerhetsblankett
  Testblankett för rökdykare (Excel-tabell)
   

Kurs i ytbärgning

Kurs i räddningsarbete

Förhandsuppgifter Förhandsuppgifter
Blankett för kårchefens bekräftelse • Blankett för kårchefens bekräftelse

 

2015