Distansuppgifter för de olika grundkursernaKurs i släckningsarbete

För kursen i släckningsarbete finns två olika uppgifter som görs hemma i brandkåren. Uppgifterna bedöms av kårchefen och bedömningsblanketten skickas till FSB.

Word blanketterna kan laddas ned till egen dator och fyllas i och sparas med nytt namn och skickas som bilaga till e-posten. Om man inte har tillgång till word kan man ladda ned blanketterna i pdf-format och fylla på traditionellt vis med penna.