Kompletteringsutbildning för avtalsbrandkåren

Kompletteringsutbildning för manskap och befäl för avtalskårerna ordnas enligt behov. Kompletteringsutbildningar som finns är bl.a. följande:

För manskap

  • Röjning av stormskador
  • Kurs för maskinskötare
  • Kurs i utryckninsgköra
  • Kurs i brandorsaksutredning
  • Kurs för arbete på hög höjd
  • Bekämpning av skogsbrand
  • Kurs i restvärdes räddning

För befäl

  • Kompletteringskurs för enhteschefer
  • Kurs i hantering av brandalarmsanläggningar
  • Brandkårens funktion i undantagsförhållanden

 

Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund

Chaufförsvägen 3
10600 EKENÄS

kansli@fsbr.fi
020 787 9760