Benämningar

 

Inom utbildningssystemet för avtalsbrandkårens personal används olika benämningar beroende på vilken utbildningen personen har utfört. Följanden benämningar används:

Praktikant
En person som inte genomgått kursen i släckningsarbete men som deltar i alarmavdelningens grundläggande utbildning.

Yngre släckningsman
En person som på ett godkänt vis genomgått kursen i släckningsarbete och som verkar i alarmuppgifter.

Släckningsman
En person som på ett godkänt vis genomgått kurserna i släckningsarbete och rökdykning och som verkar i alarmuppgifter.

Släckningsman

Äldre släckningsman
En person som genomgått kurserna i släckningsarbete, rökdykning, brandkårens förstahjälp och räddningsarbete samt dessutom alternativt antingen kurs i bekämpning av oljeskador, farliga ämnen, ytbärgning eller brandkårernas kurs i första respons och som verkar i alarmuppgifter.

Äldre släckningsman

Enhetschef
En person som på ett godkänt vis genomgått enhetschefskurs och som av brandkåren valts till uppgiften som enhetschef.

Enhetschef

Kårchef
En person som på ett godkänt vis genomgått kurs för avtalsbrandkårs chef och som av brandkåren valts till uppgiften som kårchef.

          

 

Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund

Chaufförsvägen 3
10600 EKENÄS

kansli@fsbr.fi
020 787 9760