Test av den fysiska funktionsförågan

Västra Nylands Räddningsverk

Grundkurs i räddningsverksamhet

Grundkursen i räddningsverksamhet är den tidigare kursen i släckningsarbete. Innan man söker till kursen skall den fysiska funktionsförmågan testas. Testen görs enligt de ansvisningar räddningsverket har gjort upp.

Ansökning till kursen

 1. Beställ tid till de fysiska testerna enligt de direktiv brandkåren fått.
 2. Testerna utförs hos den testplats du tilldelas (cykelergometri och muskelkondition).
 3. Skicka in ansökan till kursen via HAKA. OBS att du INTE kan söka till kursen innan testerna har utförts!
 4. Du får ett förslag till tid för läkargranskning.
 5. När din läkargranskning är OK kan du delta i kursen förutsatt att du blir godkänd. Läkarintyget skall visas upp åt kursarrangören (skicka t.ex. ett foto av det) genast du fått intyget.

VNRV modell för ansökan till grundkursen i räddningsverksamhet

1. Tidsbeställning VNRV / Kisakallio

Beställning av test av den fysiska funktionsförmågan skall göras enligt de direktiv som räddningsverket utfärdat. Cykel- och muskelkonditionstesterna utförs på samma gång.

I tidsbeställningen skall följande saker framgå:

 • namn,
 • ålder,
 • avtalsbrandkår,
 • telefonnummer
 • kursen man söker till
 • vilka tidpunkter man kan delta i testerna

Du får därefter förslag till tidpunkt och plats (VNRV Esbo eller Karis) eller anvisningar hur du beställer tid till Kisakallio för testerna.

2. Fysiska tester

 • Submaximal cykelergometi: efter uppvärmning cyklar man i 3-4 belastningssteg (4 min) med ökande motstånd. Pulsen strävar man till att hålla ca 85% av personens uppskattade maxpuls. Testen tar ca 20-24 min. 
 • Test av muskelkonditionen: knäböj, bänkpress, armhävningar samt situps.

Inga gränsvärden gäller för testerna inför grundkursen.

3. Kursansökan

Efter de fysiska testerna kan du skicka in din ansökan.

4. Hälsogranskning

 • Arbetsplatshälsovårdarens intervju och läkargranskning
  • fysisk och psykisk utvärdering
  • blodtrycket
  • viktindex och bukomfång
  • EKG
  • övriga undersökningar som läkaren överväger
 • Arbetsplatsläkaren skriver ett utlåtande om personens lämplighet för räddningsverksamhet
  • utlåtandet skall visa upp åt brandkårens ansvarsperson och kursarrangören/kursledaren

26.01.2021

Kurs i rökdykning

Innan man söker till kursen skall den fysiska funktionsförmågan testas. Testen görs enligt de ansvisningar räddningsverket har gjort upp.

Ansökning till kursen

 1. Beställ tid till de fysiska testerna enligt de direktiv brandkåren fått.
 2. Testerna utförs hos den testplats du tilldelas (cykelergometri och muskelkondition).
 3. Skicka in ansökan till kursen via HAKA. OBS att du INTE kan söka till kursen innan testerna har utförts på godkänt sätt!
 4. Du får ett förslag till tid för läkargranskning.
 5. När din läkargranskning är OK kan du delta i kursen förutsatt att du blir godkänd. Läkarintyget skall visas upp åt kursarrangören (skicka t.ex. ett foto av det) genast du fått intyget.

VNRV modell för ansökan till rökdykningskursen

1. Tidsbeställning VNRV / Kisakallio

Beställning av test av den fysiska funktionsförmågan skall göras enligt de direktiv som räddningsverket utfärdat. Cykel- och muskelkonditionstesterna utförs på samma gång.

I tidsbeställningen skall följande saker framgå:

 • namn,
 • ålder,
 • avtalsbrandkår,
 • telefonnummer
 • kursen man söker till
 • testplats VNRV Esbo eller Karis / Kisakallio)
 • vilka tidpunkter man kan delta i testerna

Du får därefter förslag till tidpunkt och plats (VNRV Esbo eller Karis) eller anvisningar hur du beställer tid till Kisakallio för testerna.

2. Fysiska tester

a) Submaximal cykelergometi 

 • efter uppvärmning cyklar man i 3-4 belastningssteg (4 min) med ökande motstånd.
 • pulsen strävar man till att hålla ca 80-85% av personens uppskattade maxpuls.
 • testen tar ca 20-24 min. 
 • under testen utvärderar man den maximala syreupptagningsförågan
 • minimigräns för deltagande i kursen i rökdykning 2,75 l/min och 33 ml/kg

b) Test av muskelkonditionen 

 • Består av fyra olika rörelser:
  • knäböj 45 kg, antal gånger under en minut
  • bänkpress 45 kg, antal gånger under en minut
  • hakdrag, maximalt antal, ingen tidsgräns
  • situps, maximalt antal, ingen tidsgräns
 • Testerna utförs i enlighet med Inrikesministeriets Anvisning för räddningsdykning (2007), bilaga 1

Utgående från dessa två test får man ett s.k. Fire-Fit index och detta index för vara minst 2,7 för att kunna delta i kursen i rökdykning.

Underkänt testresultat:

 • resultatet av någon eller båda delarna av cyklelergometritesten under gränsvärdet (2,75 ml/min, 33 ml/kg)
 • totala FF-indexet < 2,7
 • ett nytt test kan göras före nästa kurstillfälle men allra tidigast inom 3 månader

3. Kursansökan

Efter godkända fysiska tester kan du skicka in din ansökan för kursen i rökdykning. Ifall kursen inhiberas är testresultatet i kraft i ett års tid.

4. Hälsogranskning

 • Arbetsplatshälsovårdarens intervju och läkargranskning
  • fysisk och psykisk utvärdering
  • blodtrycket
  • viktindex och bukomfång
  • EKG
  • övriga undersökningar som läkaren överväger
 • Arbetsplatsläkaren skriver ett utlåtande om personens lämplighet för räddningsverksamhet
  • utlåtandet skall visa upp åt brandkårens ansvarsperson och kursarrangören/kursledaren

26.01.2021