Kriterier för fysisk funktionsförmåga (VNRV)

Västra Nylands Räddningsverk har gjort en anvisning för den fysiska funktionsförmågan. Denn anvisning gäller även för avtalsbrandkårerna samt för kurserna som avtalsbrandkårerna utför.

Bedömning av den fysiska funktionsförmågan

Till bedömningen av fysiska funktionsförmågan hör: 
 
1. Mätning av kroppens konsistens 

Med mätningen av kroppens konsistens följer man personens viktindex, kroppens fettprocent samt midjemått. Dessa inverkar inte i FireFit indexet. 

2. Submaximal cykelergometritest 

I den submaximal cykelergometritesten trampas 3 - 4 ansträngningstrappor (4 min) med ökande motstånd. Dessutom hör en 4 min uppvärmning och 4 min avkylning i testen.

Målsättningen är att på den sista ansträngningstrappan uppnå en ansträng-ningsnivå, som motsvarar 80 - 85% av personens maximala prestationsförmåga.

Ansträngningstrapporna bestäms individuellt bl.a. enligt personens kön, ålder, vikt/längd och konditionsnivå. I testen bedömer man den maximala syreupptagningsförmågan med enheterna l/min och ml/kg/min.

Testens totala längd är vanligtvis 20 - 24 min. 

3. Muskelkonditionstest 

I muskelkonditionstesten utför man fyra rörelser, som är knäböj, bänkpress, armhävningar samt situps.

I knäböj och bänkpress används en skivstång med 45kg:s tyngder. Målsättningen är att göra en maximal prestation under 1 minut.

För armhävningarna finns det ingen tidsgräns.

Anvisningarna för utförandet av teströrelserna finns i inrikesministeriets anvisning Anvisning för räddningsdykning (2007), se bilaga 1, sidorna 35-38.

Den fysiska funktionsförmågans gränsvärden

På basen av testresultaten bildas för varje en personlig FireFit-index enlig bild 1.

Bild: Anvisning för bedömning och utveckling av räddningspersonalens funktionsförmåga
Inrikesministeriets publikation 6/2016.

Rökdykning

Enligt HIKLU-anvisningen räcker FireFit-indexet 2,7 för grunduppgifter där det krävs rökdykning.

Delarna i den aerobiska uthålligheten och muskelkonditionen räknas först ut separat och sammanställs sedan till en FireFit-index. Aerobiska uthållighetens index bör vara minst 2,5, så att de båda värden för aerobiska uthålligheten (l/min och ml/kg/min) är minst 2,5.

FireFit-index 3 anses som tillräcklig fysisk funktionsförmåga för krävande uppgifter.

Man räknar först separat aerobiska uthålligheten och muskelkonditionen och indexet för aerobiska uthålligheten skall vara minst 3,0 så, att båda värden för aerobiska uthålligheten är minst klass 3. Därefter sammanställs indexen till ett FireFit-indexvärde.

Släckningsarbete

En eftersträvad nivå har definierats för alarmavdelningens medlemmar och de som söker till grundkursen i räddningsverksamhet (= kurs i släckningsarbete).

En gallrande resultatnivå finns inte. Den eftersträvade nivån för FireFit-index är minst 2,0 så, att de båda värden för aerobiska uthålligheten är minst på nivå 2,0.

Testresultatet är ikraft ett år för de som söker till kursen. Efter kursen gäller nästa intervall.

För de avtalsbrandkårister som rökdyker är intervallen:

 •  under 40-år 3 års mellanrum
 • 40 – 50-åringar 2 års mellanrum
 • över 50-åringar 1 års mellanrum

De avtalsbrandkårister som inte rökdyker granskas enligt följande:

 • under 25 år minst med 5 års mellanrum
 • 25-50 åringar minst med 5 års mellanrum
 • 50-60 åringar med 2 - 3 års mellanrum
 • över 60 åringar med 1 – 2 års mellanrum

 

Deltagande i kurser

För de som ansluter sig avtalsbrandkårens verksamhet utförs en preliminär granskning av hälsan och fysiska funktionsförmågan innan man deltar i utbildningen.

År 2020 bör alla som deltar i grundkurs för räddningsverksamhet (fd. kurs i släckningsarbete) och på rökdykningskursen delta i en bedömning av den fysiska prestationsförmågan före man anmäler sig till kursen.

Läkargranskningen skall vara utförd före deltagandet.

Uppgifter om testerna och förfarandet ges i första av din egen kårchef!

Beställning av test

Beställning av test av den fysiska funktionsförmågan skall göras enligt de direktiv som räddningsverket utfärdat. De avtalsbrandkårister som söker sig på kurser gör tidsbeställningen direkt av räddningsverkets kontakrperson före kursanmälan.

I tidsbeställningen skall följande saker framgå:

 • namn,
 • ålder,
 • avtalsbrandkår,
 • kontakruppgifter
 • kursen man söker till,
 • vilka tidpunkter man kan delta på veckonivå
  (t.ex. ”vardagar må-on och fre efter kl 15”).

Det här påskyndar betydligt att man får tid.

Tidsbeställning av hälsogranskning

För avtalsbrandkåristernas hälsoinspektioner svarar Mehiläinen arbetshälsovård. Avtalsbrandkåristernas hälsogranskningar utförs av team i Esbo, Lojo och Raseborg.

Mehiläinens arbetshälsovårdare tar kontakt med den avtalsbrandkårist som klarar igenom bedömningen av den fysiska funktionsförmågan för att boka tid för hälsogranskningen.

På basen av hälsogranskningen och testresultaten skriver läkaren ett utlåtande över dugligheten för rökdykning och räddning. Utlåtandet skickas till den egna chefen i avtalsbrandkåren.

15.09.2020

 

Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund

Chaufförsvägen 3
10600 EKENÄS

kansli@fsbr.fi
020 787 9760