Extraordinärt årsmöte

02 Mars 2021 kl. 18.00–19.00

Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbunds styrelsen sammankallar medlemmarna till extraordinarie förbundsmöte tisdagen den 2 mars 202a kl. 18:00. Möte hålls på Centralbrandstation, Brandmansvägen 1 i Esbo. På grund av Covid-19 restriktionerna uppmuntras mötesdeltagarna att delta på distans, mötesplatsen kan också ändras.

Det extra årsmötet arrangeras med stöd av: "Lag om temporär avvikelse från aktiebolagslagen, lagen om bostadsaktiebolag, lagen om andelslag, föreningslagen och vissa andra sammanslutningslagar i syfte att begränsa spridningen av covid-19-epidemin".

Anmälningar senast söndagen den 28.2.2021 

  • Kom ihåg fullmakten som kan fyllas i vid anmälan eller skickas in på förhand till kansli@fsbr.fi före mötet.
  • Om du vill delta i mötet som åhörare bör du också anmäla dig.
  • Till dem som deltar på distans kommer en länk och närmare instruktioner med epost innan möte.

Tilläggsuppgifter Roger Roos, roger.roos@fsbr.fi, 0400 41 60 40

Läs mera här => 

 


Kontakt

Plats
Centralbrandstationen i Esbo eller vid din dator
Brandmansvägen 1
02710 Esbo

Arrangör
Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund

Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund

Chaufförsvägen 3
10600 EKENÄS

kansli@fsbr.fi
020 787 9760