Tävlingsstadgar

14.02.2020 kl. 11:20
Tävlingsarbetsgruppens möte 12.02.2020

Redskapstävlingen 2020-2022

Arbetsgruppen som funderar på stadgarna till redskapstävlingarna samlades till möte den 12 februarii Ekenäs och via nätet.

Stadgarna slogs fast av arbetsgruppenoch går nu till förbundets styrelsemöte den 24 februari för godkännande.

Vi håller er uppdaterade om var vi går och står. Om ni har kommentarer skicka dem till förbundets kansli.

 

Anders Ehrnsten

Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund

Chaufförsvägen 3
10600 EKENÄS

kansli@fsbr.fi
020 787 9760