En bra värd kommer ihåg säkerheten

Det är trevligt att bjuda in gäster och vänner och i deras sällskap kunna slappna av under en kvällsits. En eftertänksam värd kommer dock ihåg, att förutom sköta om serveringen också se till gästernas säkerhet.

Det är bra att genast berätta åt gästerna på vilket sätt man handlar i detta hem vid en olyckssituation t.ex. vid en brand. Detta är speciellt viktigt om gästerna övernattar i lägenheten.

Berätta åt dina gäster

  • vilka utrymningsvägarna är, också de möjliga reservutgångarna t.ex. via fönster; visa också hur man öppnar fönstren
  • var man placerat förstahandssläckningsutrustningen och säkerställ, att de kan använda den
  • den exakta adressen till lägenheten så att de vid behov kan alarmera hjälp
  • säkra förhållningssätt som du vill att man skall iaktta i ditt hem, t.ex. hur man förhåller sig till ljus, tänddon och rökning

Om du bor i ett höghus och det uppstår en brand i en annan lägenhet kom ihåg att också påminna dina gäster om att man absolut INTE skall gå ut i en rökfylld trappuppgång.

Kom på förhand överens om var man alla träffas om det inträffar en brand.

 

Bild: Ulriikka Lipasti
Text: SPEK
På svenska: FSB

Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund

Chaufförsvägen 3
10600 EKENÄS

kansli@fsbr.fi
020 787 9760