Övervaka alltid öppen eld

Ljus skapar stämmning - såväl vid fest som i vardagen. Lågan i ljuset är dock öppen eld och dörmed mycket oberäknelig. Om ljuset faller omkull och bordduken eller gardinen fattar eld kan den goda stämningen hastigt få en trist vändning. 

Kom ihåg vid användande av ljus

Se till, att du har förstahandssläckningsutrustning tillgänglig när du har eld på levande ljus. Kom också ihåg, att den som till sist lämnar rummet också ser till, att ljusen släcks.

Välj en bra stadig ljusstake som inte faller omkull eller antändas. De bästa ljusstakarna är gjorda av metall, glas, porslin och sten. Använd inte fluffiga manschetter av plast, papper eller tyg på ljusstakarna.

Man bör akta sig för tillslutna, tunna glas- eller porslinslyktor. I ett trångt och stängt utrymme kan stearinet förgasas och sedan flamma upp. En tunnväggig lykta kan spricka och då stänker den brinnande stearinet ut i omgivningen. En säker ljuslykta är stadig, med tillräckligt stor öppning i toppen och tillräckligt rymligt inuti.

Placera ljusen tryggt så, att det inte finns antändbart material i närheten, ovanför eller under ljuset. Var speciellt försiktig med gardiner och andra dekorationer. Placera inte ljus på TV:n eller utemöblemang av plast. Ljuset kan lätt bränna ett hål i ett underlag av plast. Ett ljus som faller in i TV:n kan vara ödesdigert.

Lämna tillräckligt avstånd mellan ljusen. Ljus som placerats för tätt ihop kan skapa alltför mycket värme vilket leder till, att den brännheta ljusmassan flammar upp i alla ljus. Värmeljus och bordsljus skall placeras på ca 5 cm avstånd från varandra. Lyktor med tunna botten, bordsljus och värmeljus kräver ett tillräckligt tjockt, obrännbart underlag.

Håll tändstickor och tändare utom räckhåll för barnen. Lämna inte barn eller keldjur ensamma med ett tänt ljus ens för en liten stund. Varna barnen för följderna av lek med ljus eller tändstickor.

Släck alltid ljusen när du lämnar rummet. Ett brinnande ljus är en öppen eld som därför alltid skall övervakas. Bränn ljus enbart i sådana utrymmen som vistas i. Släck ljusen genom att kväa elden.

Placera marschaller och uteljus på ett tillräckligt avstånd och se till att övervaka dem. Marschaller och facklor skall placeras på minst 3 m avstånd från gångvägar för att inte elden skall kunna ta ta i förbipasserandes kläder. Avståndet till byggnader skall vara 3-10 m beroende på hur stor lågan är. Marschaller skall placeras i ett obrännbart kärl eller på en ställning eller placeras stadigt i en snödriva så, att vinden inte kan blåsa bort ljuskärlet då det blir lättare. Marschaller får inte brännas inomhus och inte heller ens på balkongen, på terassen eller under ett skyddstak. Använd inte marschaller vid regn pga risk för stänk.

 

Text: SPEK
På svenska: FSB

 

Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund

Chaufförsvägen 3
10600 EKENÄS

kansli@fsbr.fi
020 787 9760