Säkerhetsinformation

All gillar vi en trygg vardag. Det finns dock faror och risker i samhället vilket gör att vi kan känna oss otrygga. Om man förbereder sig för olika olyckor och störningssituationer klarar man sig bättre då någonting händer. Eldsvådor, stormar, översvämningar, strejker eller strömavbrott kan komma överraskande och påverkan på vardagen kan var mycket omfattande.

Varje människa är till stor del själv ansvarig för tryggheten i den egna vardagen. Genom att förbereda sig på olika situationer skapar man ett tryggare hem. Hemmets beredskap innebär kunskaper, färdigheter och förnödenheter. Du skall på förhand veta vad som skall göras, du kan handla rätt och du har de rätta förnödenheterna för att klara av situationerna t.ex. förstahandssläckningsutrustning, första hjälp utrustning, elaggregat, sandsäckar, osv.

Att vara förberedd innebär att kontinuerligt försäkra sig om de grundläggande sakerna som hemförråd, läkemedel och andra nödvändiga förnödenheter. Vatten är en viktig förnödenhet vi inte klarar oss utan, så alla borde ha behållare med lock i vilka man kan transportera och lagra vatten. Mat borde man ha hemma för flera dagar.

Mera infomartion

Här hittar man informationsmaterial och länkar som hänför sig till bl.a.