Sammanställning av workshop 2019 i Borgå

Under brandkårsdamernas utbildningsdag i Borgå den 16 mars 2019 gjordes några workshops om olika ämnen. Nedan finns en kort sammanställning av diskussionerna i Borgå.

 

1. Trygghetsparty

En ny verksamhetsform som planerades är s.k. TRYGGHETSPARTYN (motsvarande finska sidans Turvakutsut). Dett görs i samma anda som motsvarande "parties" dvs. man samlar ihop ett gäng hemma hos någon och temat för träffen är SÄKERHET och TRYGGHET.

Utförande

 1. samla ihop ett gäng hemma hos dig (eller kanske på brandstationen)
 2. gör detta i brandkårens namn
 3. bjud på kaffe ock "kaka"
 4. tala om säkerhet och trygghet på ett sätt som passar just den grupp ni har på besök

Innehåll

 • Brandrisker, släckningsredskap 
 • Förebyggande åtgärder
 • Egen beredskap, hemförrådet
 • Trygghet i hemmet 
 • Säkerhetsrisker hemma
 • 112 (kom ihåg 112 appen)
 • Hjälpmedel
  • timer för spisen, brandvarnare, batterilåda för brandvarnaren, osv.
 • Annat om säkerhet och trygghet som intresserar deltagarna

​Material 

Följande material skall tas fram om vi går in för detta:

 • Broschyrer med bilder och enkel text
 • Infolappar
 • Länkar till infosidor
 • Korta videon
 • Materialet anpassat för olika grupper i samhället
 • Utbildning för ”utbildarna”

2. Tävlingar för brandkårsdamer

Några olika förslag till nya tävlingar för brandkårsdamer diskuterades. Dessa tävlingar skall inte ersätta redskapstävlingen som körs under kongressen utan vara komplement som t.ex. kan ordnas i samband med ungdomarnas tävlingshelg på hösten. 

SLAPY tävlingen

Slang- och pytsspruta stafett för damer

 • lika bana som för ungdomarna men med kortare avstånd mellan slangarna
 • med kortare avstånd behöver man inte löpa mellan slangarna
 • 4 personers lag (1+3, chefen får delta i arbetet)
 • kan vara damer från olika brandkårer (sammansatta lag)
 • uppgifter får bytas fritt mellan lagmedlemmarna
 • fri klädsel men laget skall ha en enhetlig klädsel som också visar från vilken brandkår man kommer

SLAPY tävlingen kommer att ordnas på prov under ungdomarns tävlingshelg i Mellersta Nyland den 5-6 oktober 2019. Kallelsen kommer senare med mera detaljer.

Frågesport för damer

 • 3 personers lag
 • kan vara damer från olika brandkårer (sammansatta lag)
 • Frågor från brandkårsverksamheten
  •  72 h
  •  hygienpass
  •  redskap
  •  säkerhet
  •  osv

Damernas 4

Tävling med fyra olika moment:

 1. knopar (5-6 knopar man kan öva på och sedan väljer arrangören 2 knopar till tävlingen som man inte vet på förhand)
 2. handbrandsläckare
 3. första hjälp
 4. pytsspruta och käglor

Tävlingen så uppställd att man inte behöver springa. De fyra delmomenten utförs efter varandra så, att följande moment får utföras när föregående moment är klart, deltagarna får stå färdigt vid sina moment när tävlingen inleds.

Tävlingar via nätet

Frågesport => under en damkväll där man kan utmana andra avdelningar eller föreningar

Verksamhetstävling => ett antal uppgifter som skall göras under året som rapporteras via nätet

 • poäng för varje utförd uppgift
 • t.ex. säkerhetsinformation åt en annan förening, FHJ övning, handbrandsläckare, osv.

Kommentera gärna!

Dessa är tankar som framfördes under utbildningsdagarna och som kommer att vidare bearbetas. Ni kan mycket gärna kommentera detta t.ex. genom att fylla i punkterna nedan, genom att kontakta förbundets kansli eller någon av damutskottets medlemmar.

Skriv siffran 9 med bokstäver: