FSB:s vision 2010 - 2015


FSB är en svenskspråkig riksomfattande brandkårsorganisation som producerar den bästa säkerhetskunskapen som en uppskattad, öppet kommunicerande, respekterad och eftertraktad samarbetspartner.

Förklaring av vad som avses med visionen:

  • FSB är centralorganisation för de svenskspråkiga brandkårerna i Finland.
  • FSB vill vara en eftertraktad och uppskattad samarbetspart i räddningsverkens, lokalförbundens, brandkårernas, företagens, samfundens, samarbetsparternas, kommunernas, och sin egen personals ögon.
  • FSB: interna och externa kommunikation är öppen och transparent.
  • För att bli en respekterad samarbetsorganisation bör FSB ha ett klart mål och en flexibel organisation
  • FSB strävar i sin verksamhet till att vara en för räddningsverken och övriga samarbetsparter.
  • FSB är en svensk organisation som verkar för att det i Finland finns säkerhetskunskap på svenska att tillgå. 

Godkänd av höstmötet den 14.11.2009