Grundkurs för brandkårsdamer

19 Oktober 2019 kl. 09.00–20 Oktober 2019, 17.00

FSBR ordnar en grundkurs för brandkårsdamer i Ekenäs i oktober 2019.

Målsättningen med kursen är att ge eleverna insikt i brandkårsdamernas verksamhet, hur föreningen fungerar, vilken ställning avtalsbrandkårerna har inom räddningsväsendet. Dessutom behandlas hemmets säkerhet, nödförstahjälp och förstahandssläckning.

Mera information om kursen hittar du här: https://fsbr.fi/damverksamhet/damutbildningen/grundkurs/


Kontakt

Plats
FSBR:s kansli
Chaufförsvägen 3
10600 Ekenäs