Ungdomsläger 2019

08 Juli 2019 kl. 10.00–14 Juli 2019, 13.00

Dags för brandkårsungdomsläger!

FSB ordnar sitt traditionella utbildningsläger 2019 på Utterö lägergård i Sundom, Vasa i Österbotten.
Lokalarrangör 2019 är Svenska Österbottens Räddningsförbund (SÖR).

Lägret arrangeras från måndagen den 8 juli till söndagen den 14 juli 2019.

Årets tema är KOM TI BYIN.

Läs mera här http://ungd.fsbr.webbhuset.fi/lager/uttero_2019/


Plats
Utterö lägergård

Arrangör