FSB kalender + brandkårernas evenemang


 


Brandkårernas egna evenemang (från deras sidor)

10.04
Möte om FSB:s damverksamhet Kom med till Esbo och diskutera brandkårsdamernas verksamhet
11.04
Information om EU:s dataskyddsreform (GDPR) FSB arrangerar i samråd med svenska studieförbundet information om EU:s dataskyddsreform (GDPR) i Ekenäs
24.04
Information om EU:s datasekretsslag (GDPR) FSB arrangerar i samråd med svenska studieförbundet information om EU:s dataskyddsreform (GDPR) i Borgå
19.05
FSB kongress i Mariehamn FSB:s kongress med vårmöte hålles våren 2018 på Åland i Mariehamn.
09.06
XXVIII Allmänna Brandkåristmötet i Vasa Företrädare för alla olika brandkårsformer samlas till det allmänna brandkåristmötet i Vasa.
01.07
Storläger Lochteå 2018