FSB kalender + brandkårernas evenemang


Kolla också in "Årsklockan" för en överblick av årets evenemang.


Brandkårernas egna evenemang (från deras sidor)

25.05
FSB kongress och vårmöte FSB:s traditionella kongress och vårmöte 2019 i Vasa
08.07
Ungdomsläger 2019 FSBR:s traditionella ungdomsläger 2019
08.07
Ungdomsläger 2019 FSBR:s traditionella ungdomsläger 2019