FSB kalender + brandkårernas evenemang


 


Brandkårernas egna evenemang (från deras sidor)

19.10
Utbildningsdag för brandkårsdamer FSB:s brandkårsdamer kallas till utbildningsdagar i Ekenäs
02.11
Kurs för ungdomsledare på Norrvalla Kurs för ungdomsledare
02.11
Kurs för ungdomsledare på Norrvalla Kursen är avsedd för brandkårernas ungdomsledare eller för dem som vill bli det.
17.11
FSB studiedagar & höstmöte Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund studiedagar avsedda för avtalsbrandkårernas medlemmar, ordinarie personal och för övriga intresserade.
18.12
Julgröt Tomtarna på FSB bjuder på gröt och glögg.