Brandkårer fördelade lokalförbundsvis


 

MNB: Mellersta Nyland


ÅLB: Åland


 VNB: Västra Nyland


 

Åland uppdaterad 01.12.2014

VNB uppdaterad 26.11.2014

 ÅBB: Åboland


  SÖR: Österbotten


 ÖNB: Östra Nyland


 • Hitis FBK
 • Houtskär FBK
 • Högsåra FBK
 • Iniö FBK
 • Kasnäs FBK
 • Kimito FBK
 • Korpo FBK
 • Lielax FBK
 • Nagu FBK
 • Pargas FBK
 • Rosala FBK
 • Västanfjärd FBK
 • Dragsfjärd HOBK

Brandklubbar:

 • Lappfjärds Brandklubb rf
 • Närpes Brandklubb rf
 • Kristinestads Brandmannaklubb
 • Övermark Frivilliga Brandklubb rf
 • Pörtom Brandklubb rf
 • Tjöck Brandklubb rf
 • Sideby Brandklubb rf
 • Oravais Brandmannaklubb rf
 • Malax brandmannaförening rf
 • Dragnäsbäck FBK veteranklubb

?SÖR uppdaterad 26.11.2014

 • Borgå FBK
 • Borgby-Hertsby FBK
 • Box FBK
 • Ebbo FBK
 • Emsalö FBK
 • Finnby FBK
 • Forsby FBK
 • Gammelby FBK
 • Grevnäs-Michelspiltom FBK
 • Gumbo FBK
 • Hammars FBK
 • Hindsby FBK
 • Hindhår-Boe FBK
 • Jackarby-Renum FBK
 • Illby FBK
 • Isnäs FBK
 • Kråkö FBK
 • Hardom FBK
 • Hommansby FBK
 • Hangelby FBK
 • Immerby FBK
 • Kabböle FBK
 • Kallbäck FBK
 • Kullo FBK
 • Labby-Harsböle FBK
 • Lappträsk FBK
 • Lovisa FBK
 • Nickby kby FBK
 • Malmgård FBK
 • Pernå FBK
 • Pellinge FBK
 • Pörtö FBK
 • Sarvlax FBK
 • Sarvsalö FBK
 • Saxby FBK
 • Seitlax FBK
 • Sibbo FBK
 • Sibbo Skärgårds FBK
 • Svartbäck-Spjutsund FBK
 • Sävträsk FBK
 • Södra Paipis FBK
 • Tallmo FBK
 • Tolkis FBK
 • Valkom FBK
 • Wessö FBK

FBK = Frivillig Brandkår
HOBK = Halvordinarie brandkår

   

Alla dessa brandkårer har nödvändigtvis inte ett gällande släckningsavtal med det regionala räddningsverket.

 

Ifall brandkåren har en egen hemsida kan du kan besöka denna via länkarna ovan.
Om ni märker att någon av ovanstående länkar inte fungerar, om ni vill lägga till en länk, lägga till eller ta bort en brandkår ta kontakt med kansliet »