Hemmets basförråd

 

Hemmets basförråd betyder, att man skaffar 
hem lite mera mat och övriga dagligen behövliga
grejer. Hemförrådet skall räcka för flera dagar,
tom för en vecka. Man använder hemförrådet
utgående från ”bäst före” datumet och skaffar
nytt i stället. På detta sätt hålls livsmedlen färska
och andra sker funktionsdugliga.

 

 

 

 

När behöver man ett hemförråd?

En situation när man inte kan komma till butiken kan överraska på många sätt. Singeln kan bli sjuk och klarar inte av att gör uppköp eller en familjemedlem kan bli sjuk. Samhället är sårbart; strejk kan bryta ut, trafikförbindelserna kan lamslås, eller ett omfattande elavbrott kan inträffa. Det kan ske en sådan olycka, att butikerna är tvungna att stänga eller att man inte kan gå ut. Även distributionen av livsmedel till butikerna kan störas.

En storm kan snabbt störa de trygga dagliga rutinerna. Den kan förhindra trafik för långa tider och bryta eltillförseln för flera dagar. Hemförrådet tryggar mat för en vecka men finns det hemma ett alternativ till elvärmen och en radio som fungerar med batterier?

Ta även hand om de närmaste och kontrollera åldringarnas hemförråd regelbundet.

Vatten är viktigt

Om vattenförsörjningen avbryts eller om vattnet är nedsmutsat ordnar myndigheterna med distributionsställen för vatten. Det är därför viktigt att det hemma finns behållare med lock i vilka man kan transportera och förvara vatten. Som behållare fungerar t.ex. ämbar med lock eller rengjorda saftkanistrar i plast. Det lönar sig att lägga märke till förbrukningen; dricksvatten och andra drycker behöver man 16 liter per person och vecka. Dessutom behöver man vatten för den personliga hygienen och för att spola toaletten.

Andra nödvändiga förnödenheter

 • mediciner
 • livsmedel för specialdieter
 • burköppnare
 • radio och batterier
 • hygienartiklar
 • blöjor osv.
 • plastfolie, tejp, plastbehållare
 • ficklampa och batterier
 • jodtabletter
 • ljus och tändstickor
 • kontanter
 • tillbehör för husdjuren
 • alternativ värmekälla vid långa strömavbrott

 

Läs mera om hemförråd och andra tips för egen beredskap i en broschyr du hittar här »

Information (SPEK) om hemförrådet finns på olika språk:

 

Text: SPEK
På svenska: FSB