Egen beredskap - en trygg vardag i alla förhållanden

 

Egen beredskap betyder förebyggandet av dagliga olyckstillbud samt beredskap att skydda människor, egendom och miljö vid olika farotillfällen. Med beredskap strävan man till att förebygga farosituationer, beakta störningssituationer under normalförhållanden samt att förbereda åtgärder för undantagsförhållanden. Var och en kan i sitt eget hem förbereda sig för olika olyckor och farosituationer. Det är bra att t.ex. på förhand fundera på:

  • Vilka olika farosituationer kan uppstå i mitt eget hem?
  • Hur kan jag förebygga farosituationer?
  • Hur tar du dig ut ur din lägenhet vid en eldsvåda?
  • Kan jag vid behov ge första hjälp?

 

Räddningsplan

En skriftlig räddningsplan krävs för ett bostadsbolag som består av åtminstone tre lägenheter. Räddningsplanen är ett sammandrag över bolagets säkerhetsarrangemang och innehåller funktionsanvisningar för olika olyckor. Räddningsplanen görs uttryckligen med åtanke på innevånarnas säkerhet – inte åt myndigheterna. Bekanta dig med räddningsplaneringen här »