Mången brand kunde förhindras

Man kan oftast förhindra eldsvådor på förhand eftersom det i allmänhet är människans egna felaktiga handlingar som hjälper till att en brand uppstår. Du kan bäst skydda ditt hem genom att vara försiktig med elapparater, eldstäder och ljus. Ta också hand om följande saker:

  • Se till att du har tillräckligt många brandvarnare i hemmet och kontrollera regelbundet att de fungerar
  • Känn till vägen till trygghet - planera evakueringsrutten noggrant
  • Se till att du har släckningsutrustningen lätt tillgänglig och lär dig använda utrustningen

 

Bild: Ulriikka Lipasti
Text: SPEK
På svenska: FSB