Olika kombinationer befäl/administrativ personal

 

FSB:s ungdomsledare och enhetschef i den egna
brandkåren

 
Lokalförbundets ungdomsledare och ungdomsledare i den
egna brandkåren
Lokalförbundets ordförande
och vicekårchef i den
egna brandkåren

 

   
Ordförande samt ungdoms-
ledare i den egna brandkåren

 
Enhetschef samt styrelse-
medlem i den egna brandkåren