Gradbeteckningar för uniformen (befälet)


 

FBK befälet

Befälet använder guldfärgade Phönix vapen på axelklaffarna; 1 - 3 st. Vapnet är 13,5 x 17,5 mm.

Kårchefen

Vice kårchef

Avdelningschef

     
 

       Kan också bäras av:

  • kompanichef,
  • utbildningschef
  • eller motsvarande

 

       Kan också bäras av

  • plutonchef,
  • damavdelningens ledare,
  • ungdomsledare
  • eller motsvarande utsedd ledare

En speciellt utnämnd chef för alarmavdelningen använder en eller två vapen beroende på hierarkin inom brandkåren.

 

FBK underbefäl

Underbefälet använder liksidiga, guldfärgade trianglar med Phönix motiv på axelklaffarna; 1-3 st. Triangels storlek 14 mm. Triangeln fästs så, att spetsen är riktad mot ärmöppningen.

Enhetschef
Mästare

Biträdande
mästare

 Annan utsedd
ansvarsperson

   
     

Gradbeteckningarna för stationskläderna hittar ni här » 

 

Rekomendationer för gradbeteckningar för de frivilliga brandkårerna och brandkårsorganisationerna. Baserar sig på dokumentet som Silvio Hjelt, Ilkka Horelli, Petri Jaatinen, Isto Kujala och Tommi Virtanen utarbetat.