Gradbeteckningar för uniformen (2)Brandkårsföreningarnas administrativa personal

Den administrativa personalen använder 6-spetsade guldfärgade stjärnor; 1-3 st. Stjärnornas storlek är ca. 11 mm. Stjärnorna fästs ca. 5 mm från axelklaffens nedre kant. 

 

Ordförande


Viceordförande


Styrelsemedlem


 

Kan också bäras av sekreterare, kassör eller annan namntecknare