Gradbeteckningar för uniformen (1)


FSB vapen

  

FSB vapnet bärs av brandkårsdamerna på baretten. 

FSB:s personal och ledande personer bär vapnet på axelklaffarna.


De frivilliga brandkårernas befäl

Befälet använder guldfärgade Phönix vapen på axelklaffarna; 1 - 3 st. Vapnet är 13,5 x 17,5 mm.

Kårchefen


Vice kårchef


Avdelningschef


     
 

Kan också bäras av kompanichef, utbildningschef eller motsvarande

 

Kan också bäras av plutonchef, damavdelningens ledare, ungdomsledare eller mot- svarande

En speciellt utnämnd chef för alarmavdelningen använder en eller två vapen beroende på hierarkin inom brandkåren.


De frivilliga brandkårernas underbefäl

Underbefälet använder liksidiga, guldfärgade trianglar med Phönix motiv på axelklaffarna; 1-3 st. Triangels storlek 14 mm. Triangeln fästs så, att spetsen är riktad mot ärmöppningen.

Enhetschef
Mästare


Biträdande
mästare


 Annan utsedd
ansvarsperson


   
     

 

Rekomendationer för gradbeteckningar för de frivilliga brandkårerna och brandkårsorganisationerna. Baserar sig på dokumentet som Silvio Hjelt, Ilkka Horelli, Petri Jaatinen, Isto Kujala och Tommi Virtanen utarbetat.