Intressemärken, Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland (SPEK)


 

Intressemärken för 50h, 200h, 400h … 10.000h kan sökas via FSB. På förslag av de enskilda brandkårerna delar styrelsen för FSB som erkänsla för idogt brandkårsarbete ut intressemärken till personer som verkar inom brandkårerna. Intressemärket delas ut i följande kategorier:

a) III-klass intressemärke 50 timmar brandkårsarbete
b) II klass intressemärke 200 timmar brandkårsarbete
c) I-klass intressemärke 400 timmar brandkårsarbete
d) Elitklass intressemärke 800 timmar brandkårsarbete
e) Förtjänstklass intressemärke 1 500 timmar brandkårsarbete
f) Specialförtjänstklass intressemärke 3 000 timmar brandkårsarbete
g) Storklass intressemärke 5 000 timmar brandkårsarbete
h) Mästarklass intressemärke 10 000 timmar brandkårsarbete

Intressemärke av storklass eller mästarklass kan beviljas som erkänsla för synnerligen betydande, långvarigt deltagande i den frivilliga brandkårsarbetet, oberoende av hur många timmar personen använt för detta ändamål.

Brandkårsföreningens styrelse skall minst en månad i förväg till förbundet inlämna skriftligt förslag till utdelning av intressemärke. Av förslaget skall mottagarens namn framgå, antalet intressetimmar samt inom vilken tid personen uppnått det angivna timantalet. Timmarna skall vid behov kunna verifieras med brandkårens bokföring av personens timmar. Se ävens stadgarna för intressemärkena.

 

Intressemärken

III-klass

Intressemärke av III-klass för 50 h utgörs av en dubbelrulle i koppar med ett strålrör och en fackla som korsar varann samt klassbeteckningen III med romerska siffror.

Slangkopplingen, strålröret och facklans eld går utanför rullen. Dubbelrullens diameter är 30 mm. 

II-klass

Intressemärke av II-klass för 200 h utgörs av en silverfärgad dubbelrulle med ett strålrör och en fackla som korsar varann samt klassbeteckningen II med romerska siffror.

Slangkopplingen, strålröret och facklans eld går utanför rullen. Dubbelrullens diameter är 30 mm.  

 
I-klass

Intressemärke av I-klass för 400 h utgörs av en guldfärgad dubbelrulle med ett strålrör och en fackla som korsar varann samt klassbeteckningen I med romerska siffror.

Slangkopplingen, strålröret och facklans eld går utanför rullen. Dubbelrullens diameter är 30 mm.

 
Elitklass

Intressemärke av elitklass för 800 h utgörs av en guldfärgad dubbelrulle med ett strålrör och en fackla som korsar varann samt en fransk lilja som klassbeteckning.

Slangkopplingen, strålröret och facklans eld går utanför rullen. Dubbelrullens diameter är 30 mm.

 
Förtjänstklass

Intressemärke av förtjänstklass för 1500 h utgörs av en guldfärgad dubbelrulle med ett strålrör och en fackla som korsar varann samt ett eklöv som klassbeteckning.

Slangkopplingen, strålröret och facklans eld går utanför rullen. Dubbelrullens diameter är 30 mm.

Special förtjänstklass

Intressemärke av special förtjänstklass för 3000 h utgörs av en guldfärgad dubbelrulle med ett strålrör och en fackla som korsar varann samt en lagerkrans som klassbeteckning.

Slangkopplingen, strålröret och facklans eld går utanför rullen. Dubbelrullens diameter är 30 mm. 

Storklass

Storklass intressemärket i röd emalj har klassbeteckningen S. Dubbelrullen har en gyllene kant.

Märket bärs i ett 30 mm brett band. Bandet har med 5 mm mellanrum gula, 2 mm breda ränder på grönt botten.

Mästarklass

Mästarklass intressemärkets dubbelrulle har en diameter om 35 mm. Märket är helt rödemaljerat och har en brandkårsstjärna mellan strålröret och facklan. Dubbelrullen har en gyllene rand.

Märket bärs i ett 30 mm brett, grönt band med 2 mm breda, lodräta gula ränder med 5 mm mellanrum. Om endast släpspänne bärs på uniformen skall en gyllene brandkårsstjärna fästas på ordensbandet. 

Märken av mästarklass delas ut vid ett regionalt eller nationellt evenemang.

 

Stadgarna för intressemärken hittar ni här »

Ansökningsblanketten för intressemärkena hittar ni här »