Förbundsstyrelsen


Ordförande: Veronica Rehn-Kivi  
Viceordförande: Jan Lindgrén  
Sekreterare: Jan Lindgrén  
Föredragade: Roger Roos roger (at) fsbr.fi
     
Ledamöter: Mandat: Suppleant:
Erik Dannbäck MNB Bernt Dahl
Cecilia Österlund SÖR Tor Johansson
Kjell Flythström VNB Johan Träskman
Kaj-Johan Karlsson ÅBB Tom Forsman
Jan Lindgrén ÅLB Johan Ehn
Hans-Peter Lindgren ÖNB Tom Westerlund
Torbjörn Lindström Sakkunnig, brand- & räddning Leif Ekholm
Clas Tallberg Sakkunnig, brand- & räddning Thomas Mattsson
Birgitta Forsström Sakkunnig, damverksamhet Gunnel Hellström
Sabina Holopainen Sakkunnig, ungdomsverksamhet Toni Wasenius

 

25.02.2018