Lokalförbunden inom FSB


Brandkårerna i svenskfinland är medlemmar i sk. lokalförbund som i sin tur är medlemmar i FSB. Lokalförbunden inom FSB är sex till antalet och är börjande i norr följande:
 

FÖRBUND   Ordförande:
SÖR Svenska Österbottens Räddningsförbund r.f.  Kaj Paldanius
ÅBB Åbolands Brandkårsförbund r.f.  Kaj-Johan Karlsson
ÅLB Ålands Brand- och räddningsförbund r.f.  Johan Ehn
VNB Västra Nylands Brandkårsförbund r.f.  Johan Träskman
MNB Mellersta Nylands Brandkårsförbund r.f.  Berndt Dahl
ÖNB Östra Nylands brand- och räddningsförbund r.f.  Hans-Peter Lindgren