Möten inom FSB


FSB håller två stadgeenliga möten per år; ett vårmöte och ett höstmöte.

Vårmötet ordnas i maj under glada former som en kongress med parad, tävlingar, förläsningar och egentliga mötesförhandlingar. Vårmötet är ett sk. redovisningsmöte där föregående års räkenskaper granskas.

Höstmötet, som är ett valmöte, ordnas i november. Samtidigt med höstmötet ordnas också Finlands Brandbefälsförbunds svenskspråkiga studiedagar med intressanta och aktuella föreläsningar.

 

Vårmöte i Grankulla maj 2008