Stadgar för utnämnandet av Årets brandkårist inom FSB


Allmänt

Vid årsmötet 27.5.1989 donerade dir. Fjalar Emeleus pokaler för att delas ut åt ”Årets Brandkårist”. En större ståtlig pokal fungerar som vandringspris och en mindre pokal som årets brandkårist personligen får behålla. Enligt dir. F. Emeleus önskan kan till ”Årets Brandkårist” väljas såväl manlig som kvinnlig brandkårist eller alternativt en person från ungdomssektionen ifall han/hon fyller kraven.

Förslagsställare

Alla frivilliga brandkårer inklusive damavdelningar & klubbar samt ungdomsavdelningar kan bland sina medlemmar föreslå lämplig kandidat. Förslaget bör innefatta motiveringar som överensstämmer med gällande kriterier för utnämnandet av ”Årets Brandkårist”.

Meddelandet om förslaget lämnas till lokalförbundens respektive styrelser senast den 31 januari. Lokalförbundens styrelse prioriterar föreslagna kandidater och skickar sitt förslag vidare till Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund inom februari månad.

FSB:s styrelse utser, efter noggrant övervägande, ”Årets Brandkårist”. Utnämningen sker i samband med förbundskongressen.

Om särskilt kvalificerad kandidat saknas kan förbundsstyrelsen låta bli att utse ”Årets Brandkårist”.

Kriterier

I princip bör något av följande krav uppfyllas:

 • Räddningsuppdrag eller utförande av uppgift som förtjänat speciellt erkännande.
 • Handling som visat betydande tapperhet eller uppoffrande brandkårsanda.
 • Annan exemplarisk verksamhet som gynnat brand- och räddningsväsendet.

Årets brandkårister 1989 –

 • 1989     Silvio Hjelt
 • 1990     Roland Martin
 • 1991     ---
 • 1992     Rafael Söderberg
 • 1993     Clas-Åke Gädda
 • 1994     ---
 • 1995     Kimmo Norrgård
 • 1996     ---
 • 1997     ---
 • 1998     Rainer Karlsson
 • 1999     Patrik Holmstedt
 • 2000     Fjalar Björklöf
 • 2001     Mikael Dahlström
 • 2002     ---
 • 2003     ---
 • 2004     Peter Söderström
 • 2005     ---
 • 2006     ---
 • 2007     ---
 • 2008     Dan Eriksson
 • 2009     ---
 • 2010     ---
 • 2011     ---
 • 2012     ---
 • 2013     ---
 • 2014     ---
 • 2015     ---
 • 2016     ---
 • 2017     ---
 • 2018     

Årets brandkårist 2008, Dan Eriksson