Planerad verksamhet för brandkårsdamerna 2019


Mars

 

 

02-03.03.2019 ÖNB vinterläger för ungdomar Liljendal
16.03.2019 Utbildningsdagar för brandkårsdamer Borgå brandkårshus

April

 

 

13.04.2019 Veteranträff för brandkårister Mellersta Nyland

Maj

 

 

25-26.05.2019 FSB kongress med vårmöte Vasa

Juni

 

 

8.6.2019 Ekenäs Damernas Egen 10 Ekenäs

Juli

 

 

08-14.07.2019 FSB:s ungdomsläger Utterö, Sundom (Vasa)

Augusti

 

 
02-04.08.2019 ÖNB veckoslutsläger för ungdomar Borgå
02-04.08.2019 VNB veckoslutsläger för ungdomar Oxberget, Svartå

September

 

 

21.09.2019 Utskottsmöte #2 Ekenäs

Oktober

 

 

5-6.10.2019 Tävlingsveckoslut för damer och ungdomar Mellersta Nyland
19-20.10.2019 Grundkurs för brandkårsdamer FSB kansli, Ekenäs

November

 

 

16-17.11.2019 FSB studiedagar och höstmöte Östra Nyland

December

 

 

18.12.2019 FSB:s julgröt FSB kansli, Ekenäs

 

Närmare uppgifter om de olika evenemangen kommer på våra hemsidor senare; följ med vad som sker och återkom nu och då.

Uppdaterad 20.10.2018 på damernas utbildningsdagar i Ekenäs, 12.01.2019 av damutskottet och 16.03.2019 på damernas utbildningsdag.