FSB:s damutskott


 

Damerans arbetsutskott har hand om planering och uppföljning av brandkårsdamernas verksamhet Arbetsutskottet leds av en ordförande som samtidigt sitter i FSB:s styrelse. Arbetsutskottet samlas 2-4 ggr per år.

Ordförande: Birgitta Forsström birgitta.forsstrom (at) elisanet.fi
Viceordförande: Gunnel Hellström    
Sekreterare: väljs internt    
       
Ledamöter:   Suppleanter:  
Gunnel Hellström MNB Anja Sandholm  
Satu Wikström VNB Martina From-Wasenius  
Ann-Sofi Hedenstam ÖNB Anna-Lisa Fransman  
       
SÖR, ÅBB och ÅLB har inga representanter pga ingen särskild damverksamhet på lokalförbundsnivå.    

Uppdaterad 09.03.2018