Utbildning för brandkårsdamer


 

Brandkårsdamernas utbildningsprogram innehåller bl.a. följande kurser:

  1. Introduktionskurs för brandkårsdamer
  2. Grundkurs för brandkårsdamer
  3. Utbildarkurs
  4. Kurs i förplägningsverksamhet + hygienpass

Förutom dessa kurser kan brandkårsdamerna även delta i manskapets utbildning.