Ungdomarnas utbildningsmärken


 

 Grundmärke Avdelningens ledare Avdelningens viceledare
 
EUR 2,20 EUR 2,20  
     
Avdelningens utbildare Avdelningens gruppchef  
 
EUR 3,10
EUR 2,20
EUR 2,20 EUR 2,20

 

Nybörjarkurser 1-2 Nivåkurser 1-4 Kompletteringskurser
EUR 2,20
 
  EUR 2,20 EUR 2,20
     

 

Mästarmärken


 

Slangmästare Redskapmästare Strålmästare Sprutmästare
EUR 1,15 EUR 1,15 EUR 1,15 EUR 1,15

 

     
Underlag för mästarmärken      
     
EUR 0,30