C. A. Öhmans brandmannafond


Fondens grundplåt utgöres av de till jur.lic C.A. Öhmans 80-årsdag hopsamlade medel. C.A.Öhman var FSB:s ordförande 1948 - 1966.

Fondens avkastning skall användas såsom understöd åt lämpliga personer vilka önskar utbilda sig till brandbefäl inom FSB:s verksamhetsområde eller något annat därmed jämförbart skolningsändamål enligt styrelsens prövning.

Fonden kan understödas genom inköp av adresser och hyllningar.

 

C.A. Öhmans brandmannafond
för att hylla
C.A. Öhmans brandmannafond
för att hedra
EUR 20,00 EUR 20,00

 

 

Beställ hyllning eller adress

Spamfilter
Skriv siffran 9 med bokstäver: