Publikationer som vi förmedlar


Publikationerna på denna sida kan du beställa från FSB:s kansli i Ekenäs. Postavgifterna faktureras enligt verkliga kostnader. Beställningarna gör du via e-post till kansli (at) fsbr.fi.


Handbok för första hjälpare

Handbok för första insatsen är en handbok som är ämnad för första hjälpare som möter akut insjuknade och skadade patienter. Den innehåller handlingsprinciper och vårddirektiv som baserar sig på det nationella utbildningsprogrammet och på aktuella vårddirektiv. Handboken lämpar sig för operativ användning och för grundutbildning och fortbildningen av första hjälpare.

Författare: Saija Naarajärvi, Tuomas Telkki

168 sidor / A6 format

Pris: 33,50 EUR


Räddningsinstitutets A-serie

En del av Räddningsinstitutets  utbildningsmaterial i A-serien finns också på svenska.

A2/2011 Rökventilering vid räddningsarbete

Publikationen innehåller information om rökventileringsutrustningen, rökventileringsmetoder, operationsmodeller för släckning av eldsvåda samt olika exempelsituationer för ventilering av brandgaser.

 

Författare: Raimo Savola

24 sidor

Pris: 25,00 EUR

 

A1/2012 Klareringsinstruktion för räddnings-enhetens första åtgärder vid vattentransport

En ny och uppdaterad version av den gamla sk. ”Typklareringsboken”. Man har beaktat de redskapsförändringar som har gjorts som t.ex. 110 mm slang, säkrande huvudledning vid rökdykning, osv.

 

Författare: Pentti Miettinen

52 sidor

Pris: 25,00 EUR

A2/2012 Arbete på hög höjd

Publikationen är ämnad att vara ett tillägg till utbildningsmaterialet som används inom räddningsväsendet om arbete på hög höjd. Den är ett komplement till Inrikesministeriets Anvisning om arbete på hög höjd inom räddningsväsendet (A72).

 

Författare: Jukka Parvianen

74 sidor

Pris: 25,00 EUR

A3/2012 Brandmannens förvaltningslära

Publikationen baserar sig på lagar och förordningar men texten har skrivits på ett lättfattligt sätt. Den innehåller också vinkar var man kan söka tilläggsuppgifter. Lämplig för alla och en var, inte enbart studerande.

 

Författare: Mervi Parvianen

54 sidor

Pris 25,00 EUR

 

A4/2012 Pumputrustning

Publikationen är ett omfattande verk om pumputrustningen som används inom räddningsväsendet. Den berättar om olika pumpmodeller, funktionsprinciper, utrustning, hantering och klarering. Dessutom finns det teoriavsnitt samt modeller för de olika klareringarna.

 

Författare: Juha Höök

142 sidor

Pris 30,00 EUR

A5/2012 Guide för rökdykning

Publikationen är en studie i rökdykning utgående från anvisningen för räddningsdykning, utbildningsmaterial och praktisk erfarenhet. Publikationen är en del av materialet för Räddningsinstitutets räddarutbildning men den lämpar sig mycket väl som studiematerial för kursen i rökdykning för frivillig och deltids personal.

 

Författare: Ville Ala-Kokko

92 sidor

Pris: 25,00 EUR


08.02.2018