IT support på svenska


 

250 000 medlemmar i drygt 1500 föreningar har en svenskspråkig samarbetspartner som heter IT3. Projektet IT3 är till för att hjälpa och understöda IT-verksamhet i Svenskfinland. Projektet riktar sig till medlemskåren i de största centralorganisationerna med syfte att hjälpa deras föreningar att utveckla sitt IT-kunnande.

Projektet IT3 erbjuder stöd för den Finlandssvenska föreningsvärlden. Projektets mål är att sporra, stöda och hjälpa föreningarna att utveckla sina färdigheter i meningsfull användning av informationsteknik som stöd och verktyg i verksamheten.

För att föreningarna skall få detta stöd, har tre personer (tekniker) anställts per landskap. De är följande:

  • Jonas Lemberg i Nyland och han finns på FSU:s kansli,
  • Pasi Holmberg i Åboland och placerad på ÅUF:s kansli samt
  • Jonas ”Josip” Rönnqvist i Österbotten som hittas på SÖU:s kansli.

Teknikerna arrangerar utbildningar, håller jour, besöker, sporrar och hjälper föreningarnas IT-ansvariga personer med hemsidor och andra bekymmer dessa kan tänka sig ha med datorer och program.

FSB:s medlemsbrandkårer har möjlighet att kontakta projektledarna under kanslitid per telefon eller e-post. Dessutom finns det manualer på IT3:s hemsida som det lönar sig att först bläddra igenom.

Eftersom de flesta inom tredje sektorn är upptagna av arbete eller studier dagtid, håller projektet telefonjour kvällstid på tisdagar mellan kl. 15.00 och 20.00.

 

Kontaktuppgifter:

Hemsida: www.it3.fi
Dejourtelefon: 010 320 2080 (tisdagar kl. 15.00 - 20.00)